Sınav Değerlendirme Formu

Açıklama: 

Ülkemizde sınavlar, başarının ölçülmesindeki en önemli araçlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Okuduğumuz okulda, işlediğimiz konuyu kavrayıp kavrayamadığımız sınavlarla ölçülür. Bir işe girmek ya da eğitimimizde bir sonraki aşamaya yükselmek için sınavlara gireriz. Kısacası hayatımızı sınavlarda aldığımız puanlar belirler dersek herhalde yanılmış olmayız.
Peki, biz engelli bireyler olarak, son derece hayati bir önemi bulunan bu sınavlara ne kadar erişilebilir ortamlarda giriyoruz? İçerisinde bulunduğumuz psikolojik durum ve karşılaştığımız sınav ortamları sınav sonuçlarımızı nasıl etkiliyor?
"Sınav Değerlendirme Formu" aracılığıyla, girmiş olduğunuz sınavlarda karşılaştığınız olumlu ve olumsuz durumlarla ilgili değerlendirmelerde bulunabilirsiniz. Geçmiş tarihli değerlendirmeleriniz projemiz kapsamında oluşturulacak rapora dahil edilecek ve varsa iyi uygulamalar önerilerimiz arasında yer alacaktır. Bununla birlikte, bu form daima açık kalacak ve her sınav döneminden sonra ekleyeceğiniz yeni değerlendirmeleriniz, kişisel bilgileriniz paylaşılmaksızın ilgili kurum ve kuruluşlara vaka bildirimi olarak iletilecek; yaşanan bir mağduriyet varsa çözümü için takipte bulunulacaktır. Her sınav için ayrı bir form doldurulması, elde edilecek verilerin tasnifi açısından daha verimli olacaktır.
Sınav Değerlendirme Formu, ülkemizde engelli bireylerin sınav ortamlarının durumu hakkında daha fazla bilgi sahibi olunmasına katkı sağlayacağından yaygınlaştırılması yararlı olacaktır.
Formda zorunlu alanlar * (yıldız) işaretiyle belirtilmiştir.

Bu alana ad ve soyadınızı girmelisiniz. Bu bilgi iletilen bildirimlerde kullanılmayacaktır.
Bu alana girmiş olduğunuz sınavın ismini yazmalısınız. Bu, okul/üniversitede girdiğiniz bir derse ait olabileceği gibi merkezi bir sınav da olabilir.
Bu alana değerlendirmede bulunmak istediğiniz sınavı düzenleyen kurumun ismini yazmalısınız. Bu bir okul/üniversite ya da merkezi bir sınavı düzenleyen kurum olabilir.
Bu alana gerek duyuyorsanız sınava girdiğiniz adresi ve salon numarasını yazabilirsiniz.
Bu alana hangi şehirde sınava girdiğinizi yazmalısınız.
Bu alana sınavın yapıldığı yılı ve gerekli olduğunu düşünüyorsanız gün ve ay bilgisini yazabilirsiniz.
Bu alana seçeneklerden uygun olan sınav türünü işaretlemelisiniz
Bu alana engel durumu ve derecesini yazmalısınız.
Bu alana sınavınızla ilgili değerlendirmelerinizi yazabilirsiniz. Bu, sınava başvuru ya da sınav esnasında karşılaştığınız olumlu ya da olumsuz durumların detaylı olarak aktarılması olabilir.
Bildirimde bulunduğunuz sınavla ilgili yapacağımız girişimler hususunda bilgi sahibi olmak istiyorsanız, Bu alana e-posta adresinizi yazabilirsiniz.
Bu alana bize iletmek istediğiniz diğer hususlarla ilgili notlarınız varsa yazabilirsiniz.