İşitme engelli katılımcılar için sadeleştirilmiş metin

Formu dolduran kişiler aşağıda yazılı maddeleri kabul etmiş sayılacağından, tüm maddeleri dikkatlice okumaları gerekmektedir.
1) Bu proje faaliyetlerine yalnızca engelli üniversite öğrencileri başvurabilir.
2) Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi Projesi kapsamında, 02-04 Aralık 2016 tarihlerinde İstanbul'da, Nisan - Mayıs 2017 döneminde ise Ankara'da olmak üzere iki ana toplantı düzenlenecektir. Toplantıların genel amacı: şu şekildedir:
a) Üniversitelerde engelli öğrencilerin yaşamış olduğu sorunlara çözüm önerileri geliştirmek,
b) Önerileri ilgili kurumlara iletmek için yol haritası belirlemek,
c) Engelli üniversite öğrencileri için bir platform oluşturmak.
3) 1. Toplantıda, iki yıl boyunca çıkan sonuçlara göre bir savunuculuk stratejisi geliştirilecektir. Çalışma grupları, alanlarını oluşturan konularla ilgili çözüm önerilerini yöneticilere ulaştıracak, sosyal medyada duyurma gibi aktiviteler yapacaktır. Bu toplantıda aynı zamanda üniversitenin erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik bakımından engelli öğrencilere içeren ne tür düzenlemeler yaptığı tespit edilmeye çalışılacaktır. Bu amaçla kampüste gördükleri eksik yönleri üniversite yönetimine sunmaları istenecektir. Ayrıca lobi faaliyetleri, iletişim stratejileri ve sunum yapma teknikleri gibi konularda eğitimler verilecektir. İkinci toplantıda ise; erişilebilirlik gözlem formunun sonuçları incelenecek, yöneticilerle görüşmeler anlatılacak, üniversitelerde yapılan etkinliklerden bahsedilerek ulusal engelli üniversite öğrencileri örgütlenmesi kurulacaktır. Böylece bu örgütlenmenin çalışmaları ve genişlemesi için neler yapılabileceğine karar verilecektir.
4) Katılımcılar, projenin daha önceki yıllarda ortaya çıkardığı somut çıktılar üzerinden (kısa film ve mevcut durum analiz raporları) bir duyurma ve farkındalık faaliyeti düşünüp yapacaklardır.
5) Düzenlenecek olan toplantılarla ilgili konaklama ve ulaşım masrafları proje bütçesi tarafından ödenecektir. Bu nedenle, katılımcıların düzenlenecek her toplantıya katılacağına yönelik söz alınacaktır. Katılım göstermezse, kendisinden ona ait önceden harcanmış olan ulaşım masrafı istenilecektir. Nedenlerini açıklaması koşuluyla, sınırlı sayıda katılımcıya refakatçi bir kişiyle katılım sağlama olanağı verilecektir.
6) Proje faaliyetlerine toplamda 25 kişi katılabilecektir. Proje faaliyetlerine katılacak kişilerin belirlenmesinde;
6.1) Engel grupları arasındaki farklılık,
6.2) Cinsiyet eşitliğinin sağlanması,
6.3) Coğrafi dağılım,
6.4) Formda sorulan sorulara verilen yanıtlar gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

7) Formda bulunan soruların amacı; proje ekibinin, proje amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için düzenlenecek faaliyetlere katılacak kişileri daha yakından tanımak istemesidir. Bu nedenle, soruları yanıtlarken sizin düşüncelerinizin önemli olduğunu unutmayınız. Proje ekibi, ihtiyaç duyması halinde başvuru yapan kişiler arasından katılımcıları belirleyebilmek amacıyla erişilebilir bir yöntemle mülakat yapabilir.

8) Proje faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek toplantılarda erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik konularına özen gösterilir. Bu nedenle özel isteklerin karşılanabilmesi için ihtiyaçların zamanında ve detaylı olarak bildirilmesi gerekir. Örneğin işaret dili tercümanı, videolarda alt yazı gibi...

9) Başvurular proje ekibi tarafından değerlendirilir. proje faaliyetlerine katılacak kişiler belli olunca telefon veya e-posta ile bilgi verilir. Bu kişilerden kendilerine gönderilecek olan özel gereksinimlerini belirtebilecekleri detaylı bir katılımcı formunu doldurmaları istenir.

10) Başvuru formunda paylaşılan kişisel bilgiler hiçbir gerekçeyle 3. kişilere açıklanmaz.

11) Başvuru formunu dolduran kişiler;
11.1) Yukarıda belirtilen faaliyetlerin tamamına katılmayı kabul eder ve kendisinden beklenen sorumlulukları yerine getirmezse, proje kapsamında gerçekleştirilecek sonraki faaliyetlere davet edilmeyeceğini bilir.
11.2) Yukarıdaki açıklamaların tamamını okuduğu kabul edilir.
11.3) Formda vermiş olduğu bilgilerin tamamının doğru olduğunu söyler.