Genişletilmiş Engelli Öğrenciler Komisyonu Toplantısı Yapıldı

Engelli öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar ve çözüme ilişkin önerilerin tartışıldığı "Genişletilmiş Engelli Öğrenciler Komisyonu Toplantısı" 11 Eylül 2014 tarihinde Yükseköğretim Kurulunda yapıldı. Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şaban H. Çalış'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Yükseköğretim Kurulu Engelli Öğrenci Komisyonu üyelerinin yanı sıra Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde görev yapan akademisyenler ile engelliler alanında çalışmaları bulunan uzmanlar ve sivil toplum kurumlarının temsilcileri katıldı.

Başta yükseköğretim kurumlarında bulunan engelli öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanlar olmak üzere engellilerle yakından ilgilenebilmek için, her bir engelli grubu dikkate alınarak kılavuz kitaplar hazırlanması hedeflenirken, engellilere yönelik olarak yükseköğretimde bir bilincin geliştirilebilmesi ve özellikle de yönetici ve öğretim elemanlarının konu hakkında bilgilendirilmesi amacıyla eğitim seminerlerinin yapılması toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Toplantıda Yükseköğretim Kurulu Engelli Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Hakan Sarı yönetiminde alt çalışma grupları oluşturulması ve bir an önce çalışmaların tamamlanarak uygulamaya konulması kararı alındı.

Ülkemizde, bu alanda ilk defa gerçekleştirilmesi nedeniyle büyük önem arz eden geniş katılımlı bu toplantıdan çıkan kararların uygulamaya geçmesinin diğer kurumlara bir model olacağının önemi belirtildi.
Kaynak: http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEH...

Kategori: