Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi Projesi'nden katılım çağrısı!

2014-2015 Eğitim-öğretim döneminden itibaren Sabancı Vakfı Hibe Programları tarafından desteklenen ve Eğitimde Görme Engelliler Derneği ile Engelsiz ODTÜ Topluluğu ortaklığında yürütülen Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi Projesi, üniversite öğrenimi gören engelli öğrencilere çağrı yapıyor!
Proje en genel şekliyle, engelli öğrencilerin üniversite yaşamını verimli bir şekilde geçirerek topluma aktif biçimde katılımlarını ve üretime dahil olmalarını sağlamayı amaçlıyor. Bu maksatla, 25 katılımcıyla kendi sorununun farkında bir grup oluşturularak, çözüm odaklı çalışmalarda bulunulması hedefleniyor.

Şu ana kadar hangi faaliyetler yapıldı?

Geçtiğimiz dönem yapılan ilk toplantı sonunda, katılımcıların üniversitelerde sorun olarak gördüğü konular hakkında 6 çalışma grubu oluşturuldu. Mekanlara ulaşım, akademik kaynaklara erişim, sosyal hayata katılım, yabancı dil öğreniminde karşılaşılan sorunlar, öğrenci topluluklarının engelsiz üniversite çalışmalarına etkisi ve açıköğretim sisteminde karşılaşılan erişilebilirlik sorunları başlıklarında kurulan çalışma grupları; 6 ay boyunca hem kendi üniversitelerinde karşılaştıkları sorunları çözmek için çaba harcaıdılar, hem de bilgi edinme başvuruları ve anketler yoluyla ülke genelinde veri topladılar. Proje sonunda, çalışma gruplarının elde ettiği verilere dayanılarak, ikinci defa "Üniversitelerde Engellilere Yönelik erişilebilirlik Hususunda Mevcut Durum Analizi: 2015-2016" adlı kitap yayımlandı. Ayrıca üniversitelerde engelli öğrencilerin karşılaştığı sorunlara yönelik kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla, "Engelsiz Kampüs" adlı kısa film çekildi.

Bu yılın hedefleri neler?

Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi Projesi kapsamında, 02-04 Aralık 2016 tarihlerinde İstanbul'da, Nisan - Mayıs 2017 döneminde ise Ankara'da olmak üzere iki ana toplantı düzenlenecektir. Toplantıların genel amacı, üniversitelerde engelli öğrencilerin yaşamış olduğu sorunlara çözüm önerileri geliştirmek ve bunların ilgili kurumlara iletilmesi noktasında karar mekanizmalarına dahil olmak için yol haritası belirleyerek bir öğrenci inisiyatifi oluşturmaktır. 1. Toplantıda, iki yıl boyunca çalışma grupları tarafından yapılan izleme faaliyetleri sonunda ortaya çıkan veriler doğrultusunda bir savunuculuk stratejisi geliştirilecektir. Çalışma grupları, alanlarını oluşturan konularla ilgili çözüm önerilerini karar alıcı mercilere ulaştırmak için lobi çalışması, kampanya düzenleme ve yaygınlaştırma faaliyetleri gibi aktiviteler arasından mevcut şartları da dikkate alarak hangi yöntemleri ne şekilde kullanacağını belirleyecektir. Bu toplantıda aynı zamanda bir üniversitenin erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik bakımından engelli öğrencilere yönelik ne tür düzenlemeler içerdiğinin tespiti amacıyla geçtiğimiz yıl geliştirilen ve pilot çalışması yapılan erişilebilirlik gözlem formu hakkında katılımcılara bilgi aktarımında bulunulacak; öğrencilerden bu formu üniversitelerinde uygulayarak, kampüste gördükleri eksik yönleri üniversite yönetimine somut biçimde sunarak taleplerde bulunmaları sağlanacaktır. İkinci toplantıda ise; erişilebilirlik gözlem formunun çıktıları, lobi çalışmalarının yansımaları ve yerel faaliyetlerin etkileri ortaya konarak ulusal engelli üniversite öğrencileri örgütlenmesi kurulacak; bu inisiyatifin çalışma ilkeleri ve teşkilat yapısı belirlenerek genişlemesi için hangi yöntemlerin kullanılacağı tartışılacaktır. Katılımcılar, aynı zamanda projenin daha önceki yıllarda ortaya çıkardığı somut çıktılar üzerinden (kısa film ve mevcut durum analiz raporları) bir görünürlük ve farkındalık faaliyeti kurgulayarak uygulayacaklardır.

Proje faaliyetlerine katılmak isteyen engelli üniversite öğrencileri, http://www.engelsizuniversite.org/basvuruformu adresinde bulunan "Proje Faaliyetlerine Katılım Başvuru Formu"nu doldurabilirler. Başvuruların değerlendirilmesinde; formda yer alan sorulara verilen yanıtlar, engel durumu farklılıkları, cinsiyet dengesi ve coğrafi dağılım gibi faktörler göz önünde bulundurulacaktır.
Son başvuru tarihi 10 Kasım 2016, 23.59 olarak belirlenmiştir.

Kategori: