1. Toplantımız İstanbul'da gerçekleşti

Eğitimde Görme Engelliler Derneği ve Engelsiz ODTÜ Topluluğu ortaklığında yürütülen ve Sabancı Vakfı Hibe Programları tarafından desteklenen Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi Projesi kapsamında, 27-29 Kasım tarihlerinde farklı engel gruplarından engelli öğrencilerin katılımıyla İstanbul'da bir toplantı düzenlendi. Toplantının 1. gününde; ilk olarak bir önceki yıl gerçekleştirilen projemize katılan öğrenciler, üniversitelerinde elde ettikleri kazanımları aktardılar. Ardından YÖK bünyesinde engelli öğrencilere yönelik oluşturulan mevzuat ve buna paralel olarak kurulan birim/komisyonların işleyiş ve faaliyetlerine dair bir sunum yapıldı. Bu oturumda engelli öğrenciler birimleriyle sağlıklı bir iletişim kuramadığını ve çeşitli alanlarda ayrımcılığa uğradığını belirttiler. Öğleden sonra yapılan ilk oturumda ise; Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği Başkanı Süleyman Akbulut, hak temelli yaklaşım ve erişilebilirlik kavramı üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Günün son oturumunda ise Eğitimde Görme Engelliler Derneği Genel Sekreteri AV. Bayram Şahin Aydın, idari başvuru yöntemleri ve dilekçe yazımında dikkat edilmesi gereken hususlara dair katılımcıları bilgilendirdi. Sunum sonrası katılımcılar gruplara ayrılıp örnek dilekçeler oluşturarak birbirleriyle paylaştılar.
Toplantının 2. günü ise "Kampüsünü hayal et" etkinliğiyle başladı. Katılımcılar hayallerindeki kampüsü birbirleriyle paylaştılar. Herkesin hayalinde evrensel tasarım ilkelerine uygun biçimde düzenlenmiş kampüsler vardı. Daha sonra bir yıl boyunca ele alınacak konularla ilgili çalışma grupları oluşturuldu. Buna göre; proje önümüzdeki eğitim-öğretim yılı boyunca ulaşılabilirlik, akademik yaşam, yabancı dil eğitimi, öğrenci toplulukları, sosyal faaliyetlere katılım ve açık/uzaktan öğretim fakültelerine erişim alanlarında çalışmalarda bulunacak ve mevcut durumu ortaya koyarak çözüm önerileri sunacak. Öğleden sonra gerçekleştirilen oturumda ise yine AV. Bayram Şahin Aydın'ın sunumuyla katılımcılara Bilgi Edinme Kanunu hakkında aktarım yapılarak, örnek sorular üzerinden bir simülasyon gerçekleştirildi.
Fotoğraflar için tıklayın

Toplantı videoları

ENGELLİ ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI - AHMET TAYFUR ARSLAN ENGELLİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İNİSİYATİFİ SONRASI ELDE EDİLEN KAZANIMLAR - MÜCAHİT İBRAHİM ÖZTÜRK "Proje Deneyimi" - Başak Kakecioğlu Yüksek Öğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği - GÖKHAN ÇAPANOĞLU İDARİ BAŞVURULARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR - BAYRAM ŞAHİN AYDIN ENGELLİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ FAALİYETLERİ - EMRE TAŞGIN HAK TEMELLİ YAKLAŞIM VE ERİŞİLEBİLİRLİK KAVRAMI - SÜLEYMAN AKBULUT

Kategori: