ÖSYM Tarafından Gerçekleştirilecek Sınavlara İlişkin Matbu Dilekçeler

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlarda, engelli adaylardan engel durumlarını belirten sağlık raporu ve sınav esnasında kullanmak istediği gereçlere ilişkin dilekçe istenmektedir. Adaylar söz konusu belgelerini, başvurularını bir başvuru merkezi aracılığıyla yapıyorsa ilgili merkeze, internet üzerinden yapıyorsa posta yoluyla ya da elden teslim etmek suretiyle ÖSYM'ye ulaştırmalıdır.
Bu sayfada ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda kullanılmak üzere farklı konularda hazırlanmış matbu dilekçelere ve ÖSYM'ye dilekçe gönderilirken dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin detaylı açıklamalara yer verilmiştir. Taleplerinizi açıklandığı şekilde ÖSYM'ye ilettikten sonra olumsuz bir yanıt almanız halinde haklarınızı aramak için yargı yolunu kullanabilirsiniz. ÖSYM'nin engelli adayların taleplerini, 5825 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunan ve ülkemizin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin, "EĞİTİM" kenar başlıklı 24. Maddesinin 2. Fıkrasının: "Bireylerin ihtiyaçlarına göre makul düzenlemeler yapılmalıdır." Hükmünü içeren (c) bendi ve aynı maddenin taraf Devletlerin engellilerin genel yüksek okul eğitimine, mesleki eğitime, erişkin eğitimine ve ömürboyu süren eğitime ayrımcılığa uğramaksızın diğer bireylerle eşit koşullar altında erişimini sağlaması gerektiğine vurgu yapan 5. Fıkrası uyarınca engelli bireyler için makul düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, bireysel farklılıklara saygı ve fırsat eşitliği ilkelerini göz önünde bulundurarak değerlendirmesi gerekmektedir. Bundan hareketle, Eğitimde Görme Engelliler Derneği, ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlarda engelli bireylerin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesine katkıda bulunmak amacıyla idari ve hukuki süreçleri takip etmek hususunda kararlıdır.
Aşağıda farklı taleplere ilişkin dilekçe örnekleri bulunmaktadır. Bu dilekçeler ÖSYM'nin genel amaçlı dilekçe formatına uygun biçimde hazırlanmış olup talepler üzerinde kendi ihtiyaçlarınıza göre değişiklik yapabilir ya da burada yer verilmeyen bir hususta uygun formatta bir dilekçe hazırlayabilirsiniz.

Gereksinim Duyulan Gereçlere İlişkin Dilekçe Örneği:

ÖSYM, Engelli adayların sınavda kullanacağı özel bir gerece zorunlu olarak ihtiyaç duymaları halinde, bu ihtiyaçları ve kullanacakları gerecin ne olduğunu dilekçelerinde ayrıntılı olarak belirtmelerini istemektedir. Aşağıda yer alan matbu dilekçede görme engelli bireylerin sınav salonuna götürmekte en çok zorlandığı gereçlere yer verilmiştir. Bu gereçlere ilişkin talebinizi kendi ihtiyaçlarınıza göre düzenleyebilirsiniz.
Dilekçe Örneğini İndirmek İçin Tıklayın

Braille (Kabartma) Soru Kitapçığı Talebine İlişkin Dilekçe Örneği:

ÖSYM daha önce hiçbir sınavda görme engelli adaylara Braille (kabartma) formatta bir soru kitapçığı vermemiştir. Şimdiye kadar ÖSYM'ye böyle bir talebin ulaşıp ulaşmadığı hususunda bir bilgiye sahip değiliz. Ancak, sınavınızda Braille (kabartma) bir soru kitapçığı verilmesini talep ediyorsanız, aşağıdaki dilekçe örneğinden yararlanarak ÖSYM'ye dilekçe gönderebilirsiniz. Talebiniz olumsuz şekilde yanıtlanırsa hukuki girişimde bulunabilirsiniz.
Dilekçe Örneğini İndirmek İçin Tıklayın

Az Gören Adaylar İçin Ek Süre Talebine İlişkin Dilekçe Örneği:

ÖSYM, az gören adaylara 9 veya 14 punto büyüklüğünde soru kitapçıkları vermekte ve hiç görmeyenlerin yararlandığı ek süreden bu kişilerin yararlanmasını engellemektedir. Ancak engelsiz kişilere göre az gören bireylerin okuma hızında bir yavaşlık söz konusu olabilir. Az gören adaylar, aşağıdaki dilekçe örneğinden yararlanarak ek süre talebine ilişkin bir dilekçeyi ÖSYM'ye gönderebilir ve sonucun olumsuz olması halinde hukuki yollara başvurabilir.
Dilekçe Örneğini İndirmek İçin Tıklayın

Dijital Soru Kitapçığı Talebine İlişkin Dilekçe Örneği

ÖSYM, 2011 yılında yaklaşık 15 kişilik görme engelli bir grupla, eğitimli okuyucular tarafından seslendirilen YGS ve ÜDS soru kitapçıklarını bilgisayar ortamında sunarak bir dijital sınav denemesi yapmıştır. Bu deneme sonucunda, tarafımızdan soruların okunması hususundaki bazı yanlışların düzeltilmesi halinde söz konusu uygulamanın başarıya ulaşabileceği şeklinde bir geri bildirimde bulunulmuş; ÖSYM yetkilileri ise en kısa zamanda bu husustaki eksikliklerin giderileceğini ve tekrar görüşlerimize başvuracağını belirtmiştir. Ancak, ÖSYM daha sonraki süreçte bu konuda herhangi bir somut adım atmamıştır. Aşağıdaki dilekçe örneğinden yararlanarak, sınavınızın dijital ortamda sesli bir formatta hazırlanmış soru kitapçığı verilerek gerçekleşmesini talep edebilirsiniz. Bu talebinize olumlu bir geri dönüş yapılmazsa, yukarıda sözü edilen gerekçelerle yargı yoluna başvurabilirsiniz.
Dilekçe Örneğini İndirmek İçin Tıklayın

Eğitimli Okuyucu Talebine İlişkin Dilekçe Örneği:

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda görme engelli bireylerin yaşadığı en önemli sorunlardan biri de okuyucu olarak sınav sorularını okumak üzere kendilerine görevlendirilen kişilerin alana hakim olmayışları ve diksiyonlarının soru okumaya elverişli olmaması sebebiyle soruları anlaşılır biçimde aktaramamasıdır. Bu sebeple birçok görme engelli kişi mağdur olmuştur. Aşağıdaki dilekçe örneğinden yararlanarak tarafınıza görevlendirilecek okuyucu kişinin alana hakim olması yönünde bir talepte bulunabilir; sınavda görevlendirilecek kişinin sözü edilen kriterlere uymaması halinde bunu bir tutanakla belgeleyip hukuki yollara başvurabilirsiniz.
Dilekçe Örneğini İndirmek İçin Tıklayın

ÖSYM'ye Dilekçe Gönderilirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

ÖSYM, 02.08.2013 tarihinde yayınladığı "Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi" başlıklı açıklamasında, yukarıda örneklerine yer verilen dilekçelerin bilgi kısmındaki alanların boş bırakılmaması ve faksla gönderilen dilekçeler dikkate alınmayacağından asıllarının ulaştırılması gerektiğine vurgu yapmaktadır. Adaylar dilekçelerinde referans numarasına yer vermek zorundadırlar. Referans numarası http://ais.osym.gov.tr internet adresinde, aday işlemleri sistemine giriş ekranında, T.C. Kimlik Numarası ve şifre girildikten sonra açılan sayfada bulunan "referans numarası al" düğmesinden alınabilir. Adayların; sınav sonucu öğrenme, Sınava Giriş Belgesi edinme, bireysel başvuru, tercih yapma, bilgilerini görme ve bazı bilgilerini değiştirme gibi işlemleri yapabilmesi için aday şifresini kullanması gerekir. Aday şifresi olmayan ya da yeniden almak isteyen kişiler T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanıyla şahsen ÖSYM Başvuru Merkezlerine başvurmalıdır.

Eğitimde Görme Engelliler Derneği, bireylerin geleceğinde önemli yere sahip olan ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınavlarda engelli adayların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını sürdürecektir. Derneğimiz, bu bağlamda yukarıda da ifade edildiği üzere, konuyla ilgili her türlü idari ve hukuki girişimde bulunmaktan çekinmeyecektir. İdari ve hukuki girişimler hususunda destek almak isteyen kişiler, iletişim bağlantısında yer alan yöntemleri kullanarak bize ulaşabilirler.

Kategori: