Proje Faaliyetlerine Katılım Başvuru Formu

Açıklama: 

Bu form, Eğitimde Görme Engelliler Derneği ve Engelsiz ODTÜ Topluluğu ortaklığında düzenlenen ve Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı tarafından desteklenen Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi Projesi kapsamında yürütülecek faaliyetlere katılacak kişileri belirlemek için oluşturulmuştur.
Son başvuru tarihi: 10 Kasım 2016, 23.59

Formu dolduran kişiler aşağıda yazılı hususları kabul etmiş sayılacağından, tüm maddeleri dikkatlice okumnaları gerekmektedir.
(işitme engelli katılımcılar için sadeleştirilmiş metin)

1) Bu proje kapsamında yürütülecek faaliyetlere yalnızca üniversite öğrenimi gören engelli öğrenciler başvurabilir.

2) Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi Projesi kapsamında, 02-04 Aralık 2016 tarihlerinde İstanbul'da, nisan - Mayıs 2017 döneminde ise Ankara'da olmak üzere iki ana toplantı düzenlenecektir. Toplantıların genel amacı, üniversitelerde engelli öğrencilerin yaşamış olduğu sorunlara çözüm önerileri geliştirmek ve bunların ilgili kurumlara iletilmesi noktasında karar mekanizmalarına dahil olmak için yol haritası belirleyerek bir öğrenci inisiyatifi oluşturmaktır.

3) 1. Toplantıda, iki yıl boyunca çalışma grupları tarafından yapılan izleme faaliyetleri sonunda ortaya çıkan veriler doğrultusunda bir savunuculuk stratejisi geliştirilecektir. Çalışma grupları, alanlarını oluşturan konularla ilgili çözüm önerilerini karar alıcı mercilere ulaştırmak için lobi çalışması, kampanya düzenleme ve yaygınlaştırma faaliyetleri gibi aktiviteler arasından mevcut şartları da dikkate alarak hangi yöntemleri ne şekilde kullanacağını belirleyecektir. Bu toplantıda aynı zamanda bir üniversitenin erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik bakımından engelli öğrencilere yönelik ne tür düzenlemeler içerdiğinin tespiti amacıyla geçtiğimiz yıl geliştirilen ve pilot çalışması yapılan erişilebilirlik gözlem formu hakkında katılımcılara bilgi aktarımında bulunulacak; öğrencilerden bu formu üniversitelerinde uygulayarak, kampüste gördükleri eksik yönleri üniversite yönetimine somut biçimde sunarak taleplerde bulunmaları sağlanacaktır. Ayrıca lobi faaliyetleri, iletişim stratejileri ve sunum yapma teknikleri gibi konularda eğitimler verilecektir. İkinci toplantıda ise; erişilebilirlik gözlem formunun çıktıları, lobi çalışmalarının yansımaları ve yerel faaliyetlerin etkileri ortaya konarak ulusal engelli üniversite öğrencileri örgütlenmesi kurulacak; bu inisiyatifin çalışma ilkeleri ve teşkilat yapısı belirlenerek genişlemesi için hangi yöntemlerin kullanılacağı tartışılacaktır.

4) Katılımcılar, projenin daha önceki yıllarda ortaya çıkardığı somut çıktılar üzerinden (kısa film ve mevcut durum analiz raporları) bir görünürlük ve farkındalık faaliyeti kurgulayarak uygulayacaklardır.

5) Düzenlenecek olan toplantılarla ilgili konaklama ve ulaşım masrafları proje bütçesi tarafından karşılanacaktır. Bu nedenle, katılımcıların düzenlenecek her toplantıya katılacağı yönünde beyanı alınacaktır. Buna rağmen katılım göstermezse, kendisinden ona ait harcanmış olan ulaşım masrafı tahsil edilecektir. Nedenlerini açıklaması koşuluyla, sınırlı sayıda katılımcıya refakatçi bir kişiyle katılım sağlama olanağı verilecektir.

6) Proje faaliyetlerine toplamda 25 kişi katılabilecektir. Proje faaliyetlerine katılacak kişilerin belirlenmesinde;
6.1) Engel grupları arasındaki farklılık,
6.2) Cinsiyet eşitliğinin sağlanması,
6.3) Coğrafi dağılım,
6.4) Formda sorulan sorulara verilen yanıtlar gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

7) Formda bulunan soruların amacı; proje ekibinin, proje amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için düzenlenecek faaliyetlere katılacak kişileri daha yakından tanımak istemesidir. Bu nedenle, soruları yanıtlarken sizin konuya dair bakış açılarınızın önemli olduğunu unutmayınız. Proje ekibi, ihtiyaç duyması halinde başvuru yapan kişiler arasından katılımcıları belirleyebilmek amacıyla erişilebilir bir yöntemle mülakat yapabilir.

8) Proje faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek toplantılarda erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik konularına özen gösterilir. Bu nedenle özel gereksinimlerin karşılanabilmesi için ihtiyaçların zamanında ve detaylı olarak bildirilmesi gerekir.

9) Başvurular proje ekibi tarafından değerlendirilir. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda proje faaliyetlerine katılmaya hak kazanan kişilere, telefon veya e-posta ile bildirim yapılır. Bu kişilerden kendilerine gönderilecek olan özel gereksinimlerini belirtebilecekleri detaylı bir katılımcı formunu doldurmaları istenir.

10) Başvuru formunda paylaşılan kişisel bilgiler hiçbir gerekçeyle 3. kişilere açıklanmaz.

11) Başvuru formunu dolduran kişiler;
11.1) Yukarıda belirtilen faaliyetlerin tamamına katılmayı taahhüt eder ve kendisinden beklenen sorumlulukları yerine getirmediği tespit edildiğinde, proje kapsamında gerçekleştirilecek sonraki faaliyetlere davet edilmeyeceğini bilir.
11.2) Yukarıdaki açıklamaların tamamını okuduğu kabul edilir.
11.3) Formda vermiş olduğu bilgilerin tamamının doğru olduğunu beyan eder.

Bu alana kimliğinizde yazan şekliyle adınızı ve soyadınızı girmelisiniz.
Başvuruların değerlendirilmesinde cinsiyet eşitliğine önem verileceğinden bu bilgi istenmektedir.
Bu bilgi sizinle proje faaliyetleri süresince sağlıklı bir irtibat kurabilmemiz için gereklidir. Lütfen aktif ve size rahatlıkla ulaşabileceğimiz bir telefon numarası bildiriniz. Numarayı boşluk bırakmadan, başında 0 kullanarak yazınız.
Telefon görüşmesi yoluyla iletişim kurmakta güçlük yaşayan işitme engelli kişiler, SMS ile irtibat isteyip istemediklerini bu alandan seçebilirler.
Bu alana sizinle proje süresince sağlıklı bir iletişim kurabilmemiz için kullanmakta olduğunuz bir e-posta adresi girmelisiniz.
Bu alana öğrenim görmekte olduğunuz üniversiteyi yazınız.
Bu alanda öğrenim görmekte olduğunuz bölümü ve kaçıncı sınıfta olduğunuzu belirtiniz.
Bu alanda engel durumunuzu ve derecesini belirtiniz. Başvuruların değerlendirilmesinde engel durumları arasındaki dağılıma dikkat edilmektedir.
Bu alanda varsa hareket sınırlamanızın detayları hakkında bilgi veriniz.
Bu alanda yanınızda bir refakatçıya ihtiyaç duyuyorsanız ilgili alanı seçebilirsiniz. Proje faaliyetleri kapsamında yalnızca sınırlı sayıda katılımcıya yanında refakatçısıyla gelme imkanı sağlanabilmektedir.
Bu alanda, işaret dili bilen işitme engelli kişiler, etkinlikler esnasında bir tercümeye gereksinim duyup duymadıklarını işaretleyebilirler.
Bu alanda, en fazla 500 karakter olacak şekilde bu projeye katılmak isteme gerekçelerinizi anlatınız.
Öğrenim gördüğünüz üniversitede, engelliler alanında bulunmuş olduğunuz faaliyetlerle ilgili bilgi veriniz.
Bu alanda, üniversitenizde değiştirmek istediğiniz, öğrenim sürecinizi etkileyen en önemli sorun hakkında kapsamlı olarak bilgi veriniz.
Bu alanda, hak temelli yaklaşımın genel bir tanımı değil, bu kavramın sizde yaptığı çağrışım hakkında açıklama yapmanız istenmektedir.
Bu alanda pozitif ayrımcılık ve bunun üniversite öğreniminize yansımaları hakkında görüşleriniz istenmektedir.
Bu alanda belirtmek istediğiniz diğer erişilebilirlik düzenlemeleri varsa bunlar hakkında detaylı bilgi verebilirsiniz.
Yukarıdaki kutucuğu işaretleyerek, proje faaliyetlerinin tamamına katılmayı ve vermiş olduğunuz bilgilerin doğru olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılırsınız.